Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend. EVE Architecten is niet aansprakelijk voor enige schade welke mocht (zijn) ontstaan als gevolg van onjuiste informatie op deze website. EVE Architecten geeft links naar websites van derden weer. EVE Architecten aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen.

De auteursrechten op deze website en de daarin opgenomen content berusten bij EVE Architecten. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EVE Architecten. U mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Hierbij neemt u onze auteursrechten nadrukkelijk in acht.