24 NOM-woningen

Prijsvraag Broeklanden Meppel gewonnen!

Samen met Roosdom Tijhuis hebben we de prijsvraag Broeklanden gewonnen. In totaal 24 nieuwbouwwoningen in plan Broeklanden-Nieuwveense Landen in Meppel. Woonconcept schreef deze prijsvraag begin 2019 uit.  Woonconcept heeft een ‘gewaagd’ doel zoals zij dat zelf noemen: ‘Alle bewoners zijn trots op hun thuis’.  In ons ontwerp hebben wij dit vertaald naar zoveel mogelijk individuele keuzevrijheid. Zowel voor de architectuur als voor de indeling en de materialen van het interieur.  Een mooie uitdaging!

Concept architectuur

Toekomstige bewoners (huurders) kiezen zelf hoe hun woning eruit ziet. Dat uitgangspunt staat centraal in ons ontwerp. Elke individuele voorgevel heeft twee grote vlakken, één boven en één onder. Deze vlakken liggen iets terug in de gevel. Door gelijke vlakken in elke voorgevel toe te passen, ontstaat rust en eenheid in het gevelbeeld. Alle elementen (klein en groot) hebben wij ontworpen binnen het vlak. De ramen en de voordeur, maar ook de plek van het huisnummerplaatje, de lamp en de deurbel. Alles krijgt zo een plek binnen het vlak. Het vlak bestaat uit getand metselwerk. De rest van de gevel is uitgevoerd in een fris-warme baksteen.

Binnen de vlakken is ruimte voor individuele keuzevrijheid. Om de eenheid te bewaren, hebben wij alle mogelijke keuzes al ontworpen. Het blijft daardoor altijd eenheid uitstralen. De bewoners kunnen kiezen in de verdeling van de kozijnen en in het type kozijnen. Alle verschillende opties geven een gevarieerd beeld, maar blijven wel familie van elkaar.

De kap kent aan de voorzijde een fors overstek waardoor een veranda ontstaat. Het boeiboord en de goot zijn als één fors element ontworpen. De kap heeft zo aan alle zijden een ‘stoere’ look. Afhankelijk van de positie, is één kant van het dak in zijn geheel voorzien van zonnepanelen.

In de zijgevels van de woningen hebben wij één langwerpig vlak ontworpen. Dit vlak is terugliggend en in één kleur metselwerk uitgevoerd. Binnen het vlak hebben wij diverse varianten ontworpen. Daarmee krijgen de zijgevels van de woningen ook een eigen gezicht.

nom-woningen; e-concept

De woningen krijgen een aansluiting van stadsverwarming Meppel Energie. Desondanks blijft de beperking van energie een belangrijk vraagstuk. Daarom is de schil zo optimaal mogelijk geïsoleerd. Met een lage luchtdichtheid en een goede kierdichting. De kozijnen worden bijvoorbeeld fabrieksmatig op de wanden gemonteerd. Daarnaast wordt er tijdens de bouwfase veel aandacht geschonken aan de kierdichtheid van kozijnen, isolatie en muuraansluitingen. Ook zijn de woningen voorzien van triple glas. Niet alleen vanuit het oogpunt van comfort, maar ook voor een goede isolatie.
Voor het afgiftesysteem is er gekozen voor vloerverwarming op de begane grond.  En op de verdieping voor  lagetemperatuurradiatoren (LTV).  Een goede ventilatie is gewaarborgd door een warmteterugwinsysteem. PV-panelen zorgen voor de energiebehoefte van de woningen.

Duurzaamheid gaat verder dan het toepassen van hoogwaardige materialen en kierdichtheid. Wij hebben dit vraagstuk  vertaald in de architectuur. In het ontwerp hebben wij grote dakoverstekken toegepast. Bij een hoogstaande zon in de zomer zorgt het grote overstek voor schaduwwerking. Bij een laagstaande zon in de winter schijnt de zon dieper de woningen in.  Daardoor warmt de woning op een passieve manier op. Door de warmtevraag van de woning te beperken resulteert dit voor de huurder in lagere gebruikslasten. Door monitoringsoverzichten krijgt de huurder inzicht in het gebruik.