Wonen in stad en duin

Onlangs rolde deze moderne duinwoningen bij ons van de tekentafel. Het concept: maximale keuzevrijheid voor de individuele kopers binnen hetzelfde casco en binnen strakke financiële kaders. Een mooie uitdaging!

De opgave

In een stedelijk gebied waar een duinlandschap wordt aangelegd, was de opgave om ruime eengezinswoningen te ontwerpen. De stedenbouwkundige opzet van de bouwblokken was een vast gegeven. Daarnaast waren de maximale bouwkosten vastgesteld, moest er een ruime variatie zijn in plattegronden, er extra duurzaamheidsmaatregelen (naast EPC 0) worden aangeboden, er veel aandacht zijn voor de inrichting van de openbare ruimte èn er ruim aandacht in het ontwerp worden besteed aan de privé buitenruimte. Al met al een complexe opgave.

Locatiebezoek

De start van het ontwerp begint bij een locatiebezoek. Nu nog één grote vlakte aan het water. Een wijds uitzicht, geen begroeiing en een sterke wind. De toekomstige infrastructuur en het beoogde duinlandschap, moet nog worden aangelegd. De vraag om de woningen goed in te passen in het nog aan te leggen duinlandschap, liet op dat moment nog veel aan de verbeelding over…

Twee werelden, één beleving

Vanuit het stedenbouwkundige plan staan de woonblokken min of meer los gestrooid in het duinenlandschap. Vaste blokken in een dynamische omgeving. De voor-en achter kanten in het landschap. Dezelfde beleving maar twee werelden. In ons ontwerp zijn de privéterreinen ontworpen met de voeten in de duinen, de entree van de woningen zijn op maaiveld aan het openbaar gebied. Zo zijn de woonblokken ‘te gast’ in het duinlandschap.

Ontwerpprincipes

Bij het ontwerp hielden we rekening met een aantal uitgangspunten. Zo ontwierpen we op belangrijke en bijzondere plekken in het plan accenten, uitgevoerd in natuurlijke en strandeigen materialen. De woonblokken zijn alzijdig ontworpen: balkons worden de hoek omgezet en worden er overhoekse ramen toegepast. Ons eerste idee was om platte daken toe te passen. Dit idee was mede ingegeven om de zonnepanelen zo optimaal mogelijk te plaatsen ten opzichte van de zon. De sterke voorkeur vanuit het beeldkwaliteitsplan en onze opdrachtgever ging echter uit naar lessenaarskappen. Deze kappen hebben we in het plan zo optimaal mogelijk georiënteerd op de zon.

Slimme casco’s

Het meegegeven bouwbudget was in relatie tot alle wensen een uitdaging. Om een gevarieerd gevelbeeld te krijgen en gevarieerde plattegronden, zijn alle woningen ontworpen op een standaard bouwsysteem. Binnen dit bouwsysteem zijn er verschillende indelingen mogelijk. Bovendien zijn de gevelopeningen dusdanig ontworpen, zodat deze ook individueel in te vullen zijn door de kopers zonder dat daardoor een rommelig beeld ontstaat. Door te ontwerpen vanuit een standaard bouwsysteem en te denken vanuit de techniek, blijven we binnen het meegegeven bouwbudget.

Materialen en kleuren

In het ontwerp passen we vooral natuurlijke kleuren en materialen toe. Hout, een lichte kleur gevelsteen en veel glas. Kleuren die aansluiten bij het duinlandschap. Ook voor de afscheidingen tussen privé en openbaar, gebruiken we hout.

Ontwerp

De woningen hebben een groot terras dat naadloos overloopt in het duinlandschap. Op die manier beschikken de bewoners over een ‘duin’, in plaats van een tuin. Aan de voorzijde kunnen de bewoners kiezen voor een extra balkon. Om de blokken wat luchtiger te maken, wordt de bovenste verdieping uitgevoerd in hout. Tevens zijn deze wat teruggelegd. Bij de hoekwoningen laten we de houten gevel doorlopen tot halverwege de derde verdieping. De invulling van de gevel is vrij. Wij hebben een aantal gevelvarianten ontworpen binnen een vastgesteld kader, waar de kopers uit kunnen kiezen. De onderlinge samenhang blijft gewaarborgd maar er ontstaat wel een mooie diversiteit.