Wilp

Hofstraatbuurt

Opdrachtgever Woningstichting Goed Wonen

Een bestaande woonwijk in één keer vernieuwen. Alle bewoners tijdelijk elders onderbrengen, de totale bestaande voorraad woningen slopen, een nieuw plan ontwerpen, alle terugkerende bewoners inspraak geven en hun wensen inventariseren en er alsnog één kloppend plan van maken, binnen budget èn planning. Een uitdaging van formaat! Ook deze prijsvraag hebben we weten binnen te slepen en ook hier zijn we trots op het eindresultaat. Een bijzonder traject, waarbij snel schakelen, bewonersparticipatie, omgeving en logistiek het uiterste van onze inventiviteit heeft gevraagd. Zo worden we graag uitgedaagd!

herkenbare karakteristieken uit het oude buurtje

Eigen identiteit

Een deel van de woningvoorraad van woningstichting Goed Wonen, nabij de kern van Wilp, is sterk verouderd. De prijsvraag die ze uitschrijven omhelst dan ook een nogal radicale aanpak van deze wijk. Door de woningen te slopen komt een fors gebied vrij voor nieuwbouw. Deze nieuwbouw, midden tussen bestaande woonwijken en het centrum, is straks een belangrijk puzzelstuk in de totale stedenbouw van Wilp. We hebben er hier sterk op ingestoken dat de dorpse structuur en sfeer bewaard bleven. Daarvoor hebben we goed gekeken welke bebouwingstypologie en materialisering er past bij het dorp Wilp. Zo kwamen we erachter dat er met name veel vrijstaande woningen staan, met een relatief spitse kap en een lage gootlijn. Deze herkenbare vorm is de basis geweest voor de nieuwe ontwerpen. Daarbij is in materialisering vooral gekeken naar het bestaande: de karakteristieke oranje dakpannen uit het oude buurtje geven ook het nieuwe buurtje een duidelijk eigen identiteit binnen Wilp. Uit het intensieve participatietraject met de bewoners is een grote verscheidenheid aan plattegronden ontstaan, allen gestoeld op dezelfde basis maar zeer verschillend qua invulling. Van levensloopbestendig tot het kunnen stallen van de caravan, we hebben alles zo zorgvuldig mogelijk proberen op te lossen.

Locatie van dit project
Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2