Glanerbrug

Vervangende nieuwbouw Schipholtstraat

Opdrachtgever BAM Woningbouw

De Schipholtstraat in Enschede, een echte volksbuurt met trotse bewoners. Woningbouwvereniging Domijn uit Enschede bezit een groot deel van de woningen aan deze gezellige maar ook rommelige straat. Een deel van die woningen was sterk verouderd en de bouwkundige staat was dusdanig dat sloop en nieuwbouw de beste optie bleek te zijn. Het ging om plukken woningen verspreid door de straat, een unieke kans dus om door de gehele straat heen verbeteringen aan te brengen, nieuwbouw die een kwaliteitsslag kon betekenen voor de gehele Schipholtstraat.

Domijn heeft voor deze opgave een prijsvraag uitgeschreven, die wij in hechte samenwerking met BAM Woningbouw hebben weten te winnen. Die winst hebben we te danken aan een goed doordacht plan. Kwalitatief hoogwaardige woningen, met een rijke uitstraling en chique details. Woningen die spelen met goothoogtes en kleur, waardoor ze de schaal en maat van dit woonbuurtje perfect complementeren. Woningen die bovendien, door hun iets diepere voortuinen, meer ruimte voor groen in de straat brengen. En toch gebouwd binnen het taakstellende budget voor sociale huurwoningen. Perfect in lijn met de filosofie van Domijn: kwalitatief hoogwaardige leefomgevingen maken voor mensen die hier zelf financieel niet toe in staat zijn.

Locatie van dit project
Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2